İYİ Parti’nin ilaç, CHP’nin SGK önerisi reddedildi

TBMM Genel Şurası’nda, bugün Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekili tarafından ‘Eczanelerde ilaç bulunamaması ve yüksek ilaç fiyatları üzere problemlerin tahlili, giderek büyüyen ilaç krizinin önlenmesi ve hakikat ilaç siyasetlerinin oluşturulması’ gayesiyle TBMM Başkanlığı’na verilen meclis araştırma önergesinin gündemin ön sırasına çekilmesine ait küme önerisi görüşüldü. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“UZUN MÜHLETTEN BERİ ÜLKEMİZDE İLACA ERİŞİMDE HASTALAR SORUN YAŞAMAKTADIRLAR”

İYİ Parti’nin teklifinin münasebetini ÂLÂ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu açıkladı. Kabukcuoğlu, şunları söyledi:

* “Uzun mühletten beri ülkemizde ilaca erişimde hastalar sorun yaşamaktadırlar. Her alanda olduğu üzere ilaçta da enflasyon, hastaların ilaca ulaşamamasının bir nedenidir. Bir hafta kadar evvel ilaca yüzde 36 artırım yapıldığı halde ilaçlar tekrar bulunamaz durumdadır. Burada münasebet olarak ham husus fiyatındaki yükselme ve ambalaj fiyatlarındaki yükselme ileri sürülmektedir. Birkaç yıl evvel özgün preparat sahibi firmalar, piyasadaki düzensizlik nedeniyle ayrıldılar ve yerine, daha çok Hindistan firmaları yer aldılar lakin onlar da bu fiyat düşüklüğünü münasebet göstererek ülkemizden ayrılmaktadırlar.

“SGK, İSMİ OLAN FAKAT KENDİ PİYASADA OLMAYAN BİRTAKIM İLAÇLAR ÜZERİNDEN FİYATLANDIRMALAR YAPMAKTA”

* Eczaneler, ecza depolarından gereksinimlerinin lakin yüzde 10 kadarını temin edebildiklerini söylüyorlar. Eczacılar ‘Hastalara ‘İlaç yok.’ demekten artık utanır olduk’ diyorlar. Hepimizin bildiği, ismi ‘G’ ile başlayan bir ağrı kesici ilaç var, içinde parasetamol ve kafein bulunuyor. Bu kaşe, seksen dokuz yıllık bir ilaç. Geçen yıl bunun bir kutusunun fiyatı 3,5 lirayken şu anda 14 lira olmuş durumda. Eczacılar diyorlar ki: ‘Fiyatı söyler söylemez hastalar ellerine ateş almış üzere ilacı geri bırakıyorlar.’ SGK, ismi olan fakat kendi piyasada olmayan birtakım ilaçlar üzerinden fiyatlandırmalar yapmakta ve emsal paha belirlemektedir. Piyasada bulunan ilaçlar emsal gösterilen ilaçtan daha değerlidir, muadiller daha değerlidir. Bu durum, hasta iştirak bedelini çok yükseltmektedir. SGK uygun bir teknikle ilaç fiyatlarını belirlemeli ve hastalardan iştirak hisseleri düşürülmelidir.

“ASIL PROBLEMİMİZ, GÜNÜMÜZDE TIBBIN HİZMETİNE DÜNYADA SUNULAN İLAÇLARA ULAŞAMAMAKLA İLGİLİDİR”

* İlaçla ilgili aktüel haberler daha çok belirli sayıda ilaca ulaşamama ve raflarda bulunamamasıyla ilgilidir. Bizim asıl problemimiz, günümüzde tıbbın hizmetine dünyada sunulan ilaçlara ulaşamamakla ilgilidir. Son on yılda çıkan 10 tane yeni jenerasyon antibiyotikten yalnızca 1 tanesi ülkemizde vardır, başkaları yoktur. Yeni ilaçlar, yeni tedavi ve daha fazla düzgünleşme demektir. Avrupa İlaç Sanayileri ve Örgütleri Federasyonu raporuna nazaran, hastalarımıza ilaç sunuş bakımından Avrupa’da çok berbat durumdayız. Örneğin, 2014-2020 yılları ortasında Avrupa Birliği 279 tane ilaca onay vermiş. Avrupa Birliğinde ilaca erişim ortalama 150 iken bu ilaçların yalnızca 65 tanesi ülkemizde bulunabiliyor. Ülkemiz, dünyada var olan ilaçların yüzde 71’ini hastalarına sunamıyor, hiç sunmuyor. 65 kalem ilacın yüzde 5 kadarına kısıtlı erişim var, yüzde 6 kadarına ise hastalar ceplerinden ödeme yapmak suretiyle ulaşabiliyorlar.

* Merkezi onaydan sonra hastaların ilaca ulaşma müddetinde 35 Avrupa ülkesi ortasında en uzun müddete sahip ülkeyiz; bin sekiz gün. Onkoloji ilaçlarına ulaşım Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 55’ken ülkemizde yalnızca yüzde 20’dir. Bu yüzde 20’lik erişimin dörtte 1 kadarı Toplumsal Güvenlik Kurumunun ödemesi dışındadır, hastalar bunları kendi ceplerinden alıyorlar. 2019 yılında 2021 yılına nazaran daha fazla ilaca ulaşabiliyorduk. Çocuklarını açlıktan öldüren hükümet, çocuklarını eğitemeyen hükümet, çocuklarına sahip çıkamayan hükümet, çocuklarına protein vermeyip karbonhidratla besleyerek bodur ve obez yapan hükümet, beşerlerine en yeni ilaç tedavisini sunabilir mi? Onu da geçin, Avrupa Topluluğundaki ilaçların yüzde 29’unu bile hastalarına seri formda sunamayan hükümetten ne bekleyebiliriz? Yazık bu ülkeye, yazık bu millete.

“İLAÇ, ÖNEMLİ BİR MEVZUDUR, GÖZÜKENDEN ÇOK DAHA FAZLA SORUNU BARINDIRIYOR”

* Yirmi yıldaki vergi gelirleri, iç borçlanma, dış borçlanma ve özelleştirmeler sonucunda Türkiye’de 3,5 trilyon dolar bu hükümetin elinden para geçti, bunun yalnızca yüzde 10’unu fakat yatırıma dönüştürebildi. Ak Partili vicdan sahibi bedelli milletvekilleri, bin 700 yataklı Elazığ devlet hastanelerini yıkıp bin yataklı kent hastanesi yapmak yahut bin 400 yataklı Eskişehir Devlet Hastanesini yıkıp bin yataklı kent hastanesi yapmak, günümüzde hasta olan insanların tedavi bedellerini çocuklarına ödetmek beceri değildir. Beceri, en yeni tedavi imkânlarını memleketine getirmek ve bunları hastalarının kullanımına sunmaktır. İlaç, önemli bir mevzudur, gözükenden çok daha fazla sorunu barındırıyor.”

“İLAÇLAR TEK TEK YOK OLMA, YOKA GİRMEYE BAŞLIYOR”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise şunları kaydetti:

* “İlaçlar tek tek yok olma, yoka girmeye başlıyor; bu yokluk âdeta bir kıtlığa dönüşüyor, tekrar görmezden geliyorsunuz, güya kör bir kuyuya sesleniyoruz. Gerisinden bu, daha da derinleşen bir kriz oluyor, Bakan çıkıp diyor ki: “İlaçla ilgili rastgele bir problem yok.” Meğer vatandaşlar eczane eczane dolaşıp ilaçlarını bulamıyorlar; çocuklar ateşler içerisinde antibiyotik ve ateş düşürücüye ulaşamıyorlar; tedaviler yarım kalıyor.

* Ne zamanki bütçede Sayın Bakana piyasada olmayan ilaçların listesini gösteriyoruz, bu durumun varlığını, bu sorunun varlığını kabul ediyor. Pekala, Sayın Bakan çabucak ardından ilaçlara artırım yaptığı haberini duyurdu. Pekala, niçin bugüne kadar beklediniz; neden bizim meslek örgütünün aylardır yaptığı ikazlara kulak tıkadınız, vatandaşa aylarca eziyet çektirdiniz? Alışılmış, maharetsiz idareniz nedeniyle ilaçta yaşanan kıtlık, ilaç yokluğu âdeta her sene klâsik hâle geldi. Bunun tahlili olarak birinci evvel artırım yapmayı uygun gördünüz, meğer artırım da tahlil olmayacak, bunu şu anda görüyoruz zira hâlâ bir ilaç yokluğu kelam konusu. Asıl temeli, ilaçta yaşanan asıl yokluğun sebebi maharetsiz iktisat siyasetiniz.”

“BU SİSTEMDE İSTİKRAR VE KONTROL DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ DURUMDA”

TBMM Genel Konseyi’nde bugün; CHP’nin, SGK’daki yolsuzların önüne geçilmesi ve gelir-gider adaletsizliğinin nedenleri için daha evvel verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin gündeme alınması önerisi görüşüldü. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genel Kurul’da şunları söyledi:

* “Bu iktidar, iktidara geldiği devirde ‘3Y’ ile uğraşını daima lisana getirdi. Bugün ise bu ‘3Y’ diye bahsedilen yoksulluk halka tam manasıyla baht olmuş durumda. Yasaklara baktığımızda, muhalefeti yasaklarla esir etmiş durumda. Fakat yoksulluk da iktidara kalmış, iktidar da yolsuzluğu zimmetine almış durumda. Bunun münasebetlerini şöyle tabir edelim. Bir defa, bu sistemde istikrar ve kontrol diye bir şey kalmamış durumda. İktidar yanlılarına, iktidar yanlılığı olanlara yani bakanına, yürütmeye, yürütmenin başındaki cumhurbaşkanına yalnızca sorumluluğu sandıkta… Fakat bakanlarına yetki vermiş lakin sorumluluk vermemiştir.”

“SGK’DE BİR BUÇUK YILDIR BİR YOLSUZLUK VAR”

SGK’da usulsüzlükler olduğunu söz eden Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun öbür kurumlardan farklı bir tarafı var, o da işçilerin alın terinden kestikleri primlerle bütçesini oluşturması. Bu bütçeye madenciler, iş kazalarında, iş cinayetlerinde en çok cinayete uğrayan kesim olan madenciler, tersane personelleri, son periyotta çokça insanın çalıştığı, mesai kavramının olmadığı davet merkezi çalışanları, bunların alın teriyle biriktirilen ve onun bütçesiyle oluşturulan SGK’de bir buçuk yıldır bir yolsuzluk var. Geçen yıl eylül ayında bir gazete haberiyle bu yolsuzluk çıktı; o yolsuzluk evrakında, gazete haberinde Toplumsal Güvenlik Kurumu Lideri’nin ve 21 üst seviye bürokratın bu soruşturmanın içerisinde olduğu söylenildi” diye konuştu.

“BÖYLESİ BİR YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA BU MECLİS’İN MİSYON ALMASI LAZIM”

Bulut, “Bizim sorguladığımız bu yolsuzluk evrakındaki parada sizin de emeğiniz var, sizin de katkınız var zira emekçilerin verdiği primler kadar buradaki milletvekillerinin de burada prim ödemişliği var. O yüzden de kendi denetleme yetkisini yandaş gazetecilere devreden, soru önergelerine yanıt vermeyen; böylesi bir yolsuzluk soruşturmasında bu Meclis’in vazife alması lazım. Şayet şayet, bu soruşturma evrakına; sizler araştırma önergesine ‘evet’ demezsiniz, bu hırsızlıkta, bu yolsuzlukta sizlerin de hissesi olacaktır diyorum” dedi ve tüm vekillere davet yaptı.

“SGK’NİN 2021 YILI FAALİYET SONUCU EKSİ 45 MİLYAR 303 MİLYON LİRA OLARAK GERÇEKLEŞMİŞ”

İYİ Parti Kümesi ismine Erzurum Milletvekili Naci Cinisli konuşma yaptı. Cinisli, “SGK’nin 2021 yılı faaliyet sonucu eksi 45 milyar 303 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 2021 yılı sonu prestijiyle gelir masraf farkından kaynaklanan finansman açığını kapatmak üzere 17 milyar 108 milyon lira fiyatında ek bir hazine yardımı daha yapılmış. SGK’nin 2021 yılı bütçe gelirleri içerisinde bulunan 69 milyar 563 milyon liralık hazine yardımı üzerine bu meblağ eklenince hazineden yardım ismi altında alınan toplam meblağ 86 milyar 671 milyon liraya çıkıyor. Gelir masraf istikrarı ortasındaki açığın kapanması için hazine yıllardır SGK’yi fonluyor” eleştirisini yaptı.

“ŞAİBELER VE CEZASIZLIK SİYASETİ HÂLÂ DEVAM EDİYOR”

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da CHP’nin önergesi üzerine; “Bakan Vedat Alım, (Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı) bütçe görüşmelerinde SGK yolsuzluğuna ait SGK’yi çalıp çırparak ziyana uğratan, yolsuzluk yapan bireyler ve firmalar olduğunu açıkça kabul etmiştir lakin şaibeler ve cezasızlık siyaseti hâlâ devam ediyor. Birtakım ilaç ve tıbbi aygıt ödemelerinde SGK’nin 1 milyar TL’ye yakın ziyana uğratıldığı görülüyor. Bu şahıslar kimlerdir? Artlarında hangi siyasi takviyeyle bu hırsızlığı yapabilmektedir, bütün açıklığıyla ortaya koyulması lazım. Usulsüzlük, yolsuzluk, hırsızlık yapan, işçilerin parasını çalan firmaların hangileri olduğu derhâl açıklanmalıdır. Yolsuzluk, usulsüzlük yapan firmalara dair basında Süleyman Soylu ilişkisi ortaya çıkmış, Vedat Alım bu türlü bir kontağın olmadığını geçen bütçe tartışmalarında bize söylemiştir lakin şeffaf, bağımsız, tarafsız bir yargı süreciyle lakin biz bunu, açıkça hakikatin ne olduğunu öğrenebiliriz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE…”

CHP Kümesi’nin önergesi üzerine son kelamı AKP Kümesi ismine Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu aldı. Durmuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yürüttüğümüz hizmet ve eser siyasetimizin en kıymetli halkalarından biri olan toplumsal güvenlik sisteminde yapmış olduğumuz ihtilal niteliğindeki ıslahatlar sayesinde artık her bir vatandaşımız; emekçi, memur, esnaf ayrımı yapılmaksızın SGK çatısı altında tüm imkânlardan eşit ve en üst düzeyde yararlanmaktadır. AK PARTİ hükûmetleri devrinde gerçekleştirilen değişim sayesinde mali açıdan daha güçlü hâle gelen toplumsal güvenlik sistemimizin bütçe üzerindeki yükü azalmış, vatandaşlarımızın taleplerinde direkt ve en süratli verecek bir irtibat ağı kurulmuştur” dedi.

CHP’nin SGK’daki yolsuzlukların önüne geçilmesi için verdiği Meclis Araştırması önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir