Kritik dönüm noktası! ÇKP’den üçüncü tarihi karar

Şinhua ajansının haberine göre, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Şi Cinping, toplantının açılışında, 7 kişilik ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına çalışma raporunu Genel Kurula sundu.

Toplantıda “ÇKP’nin 100 yıllık çabalarında elde ettiği büyük başarılar ve tarihsel deneyimi anlatan karar tasarısının görüşüleceği” belirtildi.

Merkez Komitenin 205 asil ve 171 yedek üyesinin katılacağı Genel Kurul toplantısı, ÇKP’nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Temmuz 2021’den sonra yapılacak ilk önemli oturum olma özelliği taşıyor.

Toplantı, ayrıca 2023’te yapılacak, gelecek lider kadrolarını tayin edecek Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresinden önce gerçekleştirilmesi nedeniyle de kritik önemde.

– “Üçüncü tarihsel karar”

Merkez Komitelerin 5 yıllık görev dönemlerinin sonuna denk gelen 6. Genel Kurul toplantıları genelde partinin ideolojik çizgisiyle ilgili kararlar alınması nedeniyle önemli görülüyor.

Bu Genel Kurulda “partinin yüzyıllık çabalarındaki temel başarılar ve tarihsel tecrübeye” ilişkin değerlendirme yapılacak olması, Çin’i yöneten partinin ülkenin gelecekteki yönüne ilişkin görüşlerini ortaya koyması bakımından önemli görülüyor.

Genel Kurulda ele alınacak tasarı, partinin 1945 ve 1981 yıllarında parti tarihine ilişkin değerlendirmelerden sonra alınan tarihsel içerikli üçüncü karar olacak.

1945 yılında alınan kararda, ÇKP’nin kuruluşu, Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile rekabet ve 2. Dünya Savaşı’nda Japon işgaline karşı verilen mücadeleye ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş, partinin 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kuruluşuyla sonuçlanan İç Savaş dönemindeki yönünü tayin etmişti.

1981’deki tarihsel kararda ise ÇHC’nin ilk 30 yıllık tarihinde yapılan yönetimde yapılan yanlışlıklar, özellikle 1966’da başlayan ve kurucu lider Mao Zıdong’un 1976’daki ölümüne kadar süren Kültür Devriminin sonuçları ele alınmıştı. 1981 kararı, 1978’de başlayan reform ve dışa açılma dönemine rehberlik etmişti.

– ORTALAMA REFAH VE SOSYALİST MODERNLEŞME

Yeni kararın ise ÇKP’nin “çekirdek lideri” konumundaki, Genel Sekreter ve Devlet Başkanı Şi Cinping döneminin çerçevesini yinelemesi bekleniyor.

Şi, 2012’de iktidar geldiğinde “her yönüyle refaha sahip bir toplum yaratma” ve “sosyalist modernleşme” hedeflerini ortaya koymuştu.

Çin, geçen 9 yılda yoksullukla mücadele hedeflerini yakalayarak, ortalama refaha sahip bir toplum yaratmada kayda değer başarı sağladı.

Şi, 2035 yılına kadar olan dönemin hedefini ise “temel sosyalist modernleşmenin hayata geçirilmesi” olarak tanımlıyor. Ardından 2049’da, ÇHC’nin 100. kuruluş yıl dönümüne gelindiğinde güçlü, müreffeh, demokratik ve kültürel olarak ileri bir “modern sosyalist ülkenin” yaratılması hedefleniyor.

Genel Kurulun alacağı tarihsel kararın, tarihsel sorunların yanı sıra içerde artan sosyal ve bölgesel eşitsizlikler ile uluslararası güç mücadelesinin yarattığı dış baskılara karşı ortak bir parti görüşü ve tavrı oluşturacağı umuluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir